والدین امروزی باید توانایی مجموعه ای از چالش ها را در انتخاب اسباب بازی برای  کودکان خود را داشته باشند. قبل از اینکه حتی در یک فروشگاه اسباب بازی قرار گیرند باید پیش فرض های قوی در مورد مزایا و معانی اسباب بازی های مختلف داشته باشند و یک روانشناس ارزیابی جنبه و مزایای بالقوه اسباب بازی های مختلف برای توسعه رفتاری کودکان را مورد مطالعه قرار داده است. او دریافت اسباب بازی های که بنظر میرسد نسبتا خنثی هستند بعنوان رشد تاثیر مثبتی بر توسعه رفتار های کودکان دارند.

از سوی دیگر به نظر میرسد که هر دو اسباب بازی به شدت دخترانه و به شدت پسرانه با بدترین جنبه های نقش جنسیتی همراه هستند. یعنی تمرکز بر آراستگی و ظاهر دختران و خشونت در پسران را در بر دارد. روانشناسان کودک در حال حاضر تحقیقات بیشتری در مورد والدین و نگرش آنها نسبت به اسباب بازی های مختلف و فرزندان خود انجام میدهند. البته خرید اسباب بازی پایان دادن به دخالت والدین در مورد نحوه استفاده کودک از آن و درک کودک نیست، در نهایت اسباب بازی چیزی بیش از یک فرصت برای بازی نیست و والدین بطور مداوم در حال تشویق و محدود کردن و شرکت در بازی فرزندان خود هستند.

خرید اسباب بازی توسط والدین

بر اساس مطالعات اخیر کودکان دو و سه ساله و نوجوانان در خانواده های کم درآمد که پدر و مادران آنها در کنارشان به بازی مشغول هستند میتوانند در دراز مدت اثراتی مفید بر رشد کودکان داشته باشد. یک جلسه بازی ده دقیقه ای نشان داده است که عملکرد کودکان را در آزمون های استاندارد شناخت و زبان در یکسال بعد که تاثیر به سزای در رشد و یادگیری کودک دارد.

در شرایطی که در خانه شادی کمتر است بازی میتواند مشکلات در روابط والدین و کودکان را نشان دهد. روانشناسان دریافته اند که کودکان در خانواده های سو استفاده گر میشوند که در بازی های خود بیشتر تقلید میکنند و فعالیت و بازی مستقل و انفرادی انجام میدهند و والدین آنها در طول بازی به آنها اهمیت نمی دهند و با آنها بازی نمی کنند و فقط به مداخلات فیزیکی و دعوا در زمان اشتباه کودک در استفاده از اسباب بازی میپردازند.

در خرید اسباب بازی فقط والدین و مربیان و روانشناسان نیستند که درباره روانشناسی بازی کودکان مراقب هستند بازاریابان اسباب بازی و طراحان اسباب بازی نیز آنها را رسد میکنند و از ابتدا به ساخت آنها و فروش توجه دارند و سعی می کنند اسباب بازی های را طراحی کنند که جنبه آموزشی برای کودکان داشته باشد. در واقع روان شناسان میگویند اکثر محققانی که در زمینه اسباب بازی و روانشناسی کار می کنند احتمالا در صنعت تولید اسباب بازی نیز فعال هستند. طراح اسباب بازی شرکت هازیرو Hasbro که محصولات این شرکت را توسعه داده است میگوید که آشنایی با روان شناسی کودکان برای طراحی اسباب بازی بسیار مهم است حتی اگر بسیاری از طراحان در این زمینه آموزش رسمی ندیده باشند. قبل از طوفان فکری و مغزی طراح باید بداند کدام نوع رفتار برای این گروه سنی معمول و مناسب میباشد. چه خواص رسانه ای محبوب هستند، کدام اسباب بازی ها در توانایی های اجتماعی و ذهنی در گروه های مختلف رایج است.

طراحان اسباب بازی شروع به توجه بیشتر به یافته های روان شناسان میکنند در mit آموزش یک دوره تمرکز بر توسعه اسباب بازی های به نفع کودکان و جوامع آنها برگزار میشود. البته در سال های اخیر سخنرانی های در مورد روانشناسی و توسعه آن توسط روان شناسان شرکت های سازنده اسباب بازی برگزار می شود. می توانید مطالب مفید دیگری در مورد کودکان را در وبلاگ ال بی تویز مطالعه فرمایید.