چرا کودک اسباب بازی خود را میشکند؟

یکی از مسائل مهم و تاثیر گذار در زندگی یک کودک اسباب بازی است که نقش مهمی در رشد همه جانبه کودک دارد. کودکان بسیاری هستند که اسباب بازی های خود را خراب و یا می شکنند که این رفتار دارای دلایل گوناگونی است که در زیر به چند دلیل اشاره می‌کنیم.

حس کنجکاوی : کنجکاوی یکی از دلایل مهم برای شکستن اسباب بازی توسط کودک است.این رفتار بسیار برای کودکان طبیعی است و کودک برای ارضا حس کنجکاوی خود این کار را میکند. کودک بدنبال این است که بداند اسباب بازی از چه ساخته شده است چگونه کار میکند و چه درونش وجود دارد. والدین در مقابل این رفتار کودک باید کمی صبور باشند.

جلب توجه : بعضی از کودکان برای جلب توجه خانواده و یا دیگران اقدام به شکستن اسباب بازی های خود میکنند که ای امر ناشی از بی توجهی والدین به کودک است. برای برطرف شدن این قضیه باید به کودک محبت و توجه بیشتری شود تا از لحاظ توجه کودک ارضا شود.

حسادت : یکی از دلایل دیگر این رفتار ناپسند در کودکان حسادت است. وقتی کودک می بیند به دیگر محبت بیشتری میشود به این رفتار دست میزند برای حل این مساله باید او را به خود علاقه مد کنید و از این علاقه آن را آگاه سازید و برای کودک امنیت  خاطر ایجاد کنید.

برقراری ارتباط ضعیف : از دلایل خراب کردن اسباب بازی توسط کودک داشتن ارتباط ضعیف و دوست یابی در کودک می باشد که والدین باید محیط را برای ایجاد ارتباط درست کودک با دیگران را فراهم کنند.

سرکشی کودکان : یکی از دلایل این رفتار در کودک می تواند سرکشی کودک در برابر خواسته های پدر و مادر خود باشد و یا اینکه از بازی خود لذت نمیبرد و بازی برای او سخت می شود و این فشار روانی و عصبانیت باعث ایجاد این رفتار در کودک می شود.

پیش فعالی : این دسته از کودکان انرژی زیادی دارند و این امر بهانه ای می شود تا کودک از اسباب بازی خود زود خسته شود و به شکستن اسباب بازی مشغول شود و این امر برای او آرامش بخش خواهد بود.

ترسناک بودن : والدین باید در زمان خرید اسباب بازی مراقب باشند تا کودک از اسباب بازی نترشد. یکی از دلایل شکستن اسباب بازی توسط کودک همین ترسناک بودن و ترسیدن کودک از اسباب بازی خود است. والدین باید بدانند که چرا کودک اسباب بازی خود را میشکند؟ و با توجه به دلایل آن رفتار مناسبی را اتخاذ کنند.