ابعاد ماشین فلزی:

ماشین های فلزی با توجه به شرکت سازنده، نوع آن و قابلیت هایی که دارند، در ابعاد مختلفی ساخته می شوند.ابعاد ماشین های فلزی در اندازه های (1:87،1:64،1:43،1:38،1:36،1:34،1:32،1:28،1:26،1:24،1:18،1:12) ساخته شده و به فروش می رسند.البته این اندازه ها در انتخاب ماشین فلزی بسیار حائز اهمیت است چرا که این ابعاد با توجه به مدل و نوع ماشین فرق می کند.برای مثال ابعاد 1:18 ماشین جیپ برایر با طول 23 سانتی متر ولی این مقیاس (1:18) در ماشین کشاورزی تراکتور برابر با طول 15 سانتی متر است.

اگراندازه ماشین برایتان مهم است نکات زیر را با دقت بیشتری مطالعه کنید :

مقیاس 1:32 یعنی ماکت ماشین 32 برابر کوچک تر از نمونه واقعی آن می باشد.هرچه مخرج این کسر کوچک تر باشد،اندازه ماکت به نمونه اصلی نزدیک تر می شود و اگر مثلا این مقدار برابر 1:1 باشد ،اندازه نمونه برابر اندازه ماشین اصلی میشود.در بین این مقیاس ها ،دو مقیاس 1:18 و 1:43 از محبوبیت بیشتری برخوردار است.

ویژگی خاص مقیاس (1:18) ، ( 1:24) :

این ماشین ها به صورت تک جعبه عرضه می شوند.ویژگی خاص این مقیاس ها دارا بودن ماکت ماشین به سیستم فنربندی و تعلیق ، چرخش فرمان و بقیه خصوصیاتی که نمونه واقعی ماشین دارد.

مقیاس

ماکت‌های سایز ۱:۶۴، ۱:۴۳، ۱:۲۴ و ۱:۱۸ هامر

مقیاس ۱:۱۸ یعنی برای یافتن ابعاد واقعی خودرو، باید ابعاد ماکت را در ۱۸ ضرب کنیم. ماکت‌های در مقیاس‌های ۱:۱۸ (تقریباً به اندازه بازو) و۱:۴۳ (به اندازه کف دست) ساخته می‌شود. اما ۱:۲۴ و ۱:۱۲ و ۱:۶۴ هم بعضاً مورد توجه قرار می‌گیرند.برخی مقیاس‌های دیگر همانند ۱:۳۲, ۱:۳۶, ۱:۳۸, ۱:۵۴, ۱:۵۰, ۱:۷۲ و ۱:۱۰۰ هم مرسومند.

اخیراً با توجه به محدودیت فضا برای نگهداری کلکسیون مقیاس حرفه ای ۱:۴۳ مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته. البته قیمت نسبتاً مناسب تر و تولید برخی مدل‌ها که در مقیاس ۱:۱۸ تولید نشده‌اند نیز به این محبوبیت افزوده‌است.

راهنمایی دربارهٔ مقیاس بندی ماکت‌ها

هر چقدر که عدد بعد از یک کوچکتر باشد ماکت بزرگتر است.

۱:۸۷: طول این ماکت‌ها از پنج سانتی‌متر تا شش سانتی‌متر می‌باشد.

۱:۷۶: طول این ماکت‌ها از شش سانتی‌متر تا هفت سانتی‌متر می‌باشد.

۱:۶۴: طول این ماکت‌ها از هفت سانتی‌متر تا هشت سانتی‌متر می‌باشد.

۱:۴۳: طول این ماکت‌ها از ده سانتی‌متر تا دوازده سانتی‌متر می‌باشد.

۱:۳۲: طول این ماکت‌ها از چهارده سانتی‌متر تا هفده سانتی‌متر می‌باشد.

۱:۲۴: طول این ماکت‌ها از هجده سانتی‌متر تا بیست و دو سانتی‌متر می‌باشد.

۱:۱۸: طول این ماکت‌ها از بیست و پنج سانتی‌متر تا سی سانتی‌متر می‌باشد.

مقیاس ماشین فلزی :
ماشین های فلزی در مقیاس و ابعاد مختلفی ساخته میشوند ولی بیشترین مقیاسی که استفاده می شود بصورت زیر می باشد :
ماکت ماشین فلزی در مقیاس 1:18
ماکت ماشین فلزی در مقیاس 1:24
همچنین برترین برندهایی موجود عبارت است از :
ویلی ( Welly )
کینزمارت ( Kinsmart )
مایستو ( Maisto )